Feed on
Posts
Comments

 

Pe 16 august, la un han turistic aflat la grani?a cu localitatea Lehliu-Gar?, ntr-o p?dure de salcmi uria?i, ntr-o atmosfer? de calm, unde doar adierile vntului poposeau din cnd n cnd din drumul lor, dinspre Cmpia B?r?ganului mbr??i?nd copacii, printre ei, noi, vis?torii, creatorii de orizonturi ne-am adunat la invita?ia scriitorului Toma Marin pentru a-i s?rb?torii pe c?tig?torii Concursului Na?ional de Crea?ie Literar? Dor de Dor, edi?ia 2013.

ntlnirea cu poetul Toma Marin (organizatorul evenimentului) a fost emo?ionant? cel pu?in pentru mine – ?innd cont c?, din motive obiective drumurile noastre nu ni se mai intersectaser? de mai bine de zece ani.

Revenind la concursul literar, trebuie s? precizez faptul c? este un act de mare curaj ?i responsabilitate s? ?i asumi organizarea unui concurs de literatur? ntr-o societate care tinde tot mai mult s? ?i piard? reperele, modelele, valorile…?i, faptul c? la acest eveniment, care s-a transformat, parc?, ntr-o reuniune de familie o familie care nc? mai crede n frumos dovede?te c? nu suntem pierdu?i; avem nc?p??narea s? ar?t?m majorit??ii c? cei pu?ini vor ?i pot s? tr?iasc? ?i s? se exprime altfel, f?r? a da credit vulgarului ?i kitsch-ului n via?a noastr?, oricum p?truns? de rutin? ?i frustr?ri de tot felul.

Cu aceast? ocazie am avut pl?cerea de a cunoa?te oameni deosebi?i, nu att prin rezultatul actului lor de crea?ie, ci ?i prin felul lor de a fi: deschi?i, zmbitori, mode?ti ?i ncrez?tori n rolul lor artistic. ?i aici i remarc pe scriitorii Florentina Loredana Dalian (Slobozia Marele Premiu, proz?), Mariana Eftimie Kabbout (Gala?i Premiul II, poezie), Liviu Chifane (Br?ila Premiul I, proz?), Nicu Stancu (Ia?i Premiul I, epigram?), Stelu?a Nistorescu ?i Cristian Du?ulescu (Bucure?ti Premiul I, pictur?), Lidia Batali (Bucure?ti Premiul I, poezie pentru copii) ?i Dorel Mihai Gaftoneanu (Boto?ani Marele Premiu, poezie).

M-a? fi a?teptat s?-l v?d ?i pe poetul Florin Grigoriu, om al locului, la fel ca Toma Marin, fin cunosc?tor al istoriei zonei, al legendelor ?i povestirilor acestui spa?iu din B?r?gan, chiar dac? nu are o veche tradi?ie din punct de vedere al atest?rii documentare, dar care are ceva aparte, un ceva care te cheam? ?i te recheam?. Surpriza a fost, ns?, rentlnirea dup? ani mul?i trecu?i din perioada mea de pionierat n poezie cu fiul lui Florin Grigoriu, Adrian, acum preot al Parohiei Na?terea Sf. Ioan Botez?torul din Protopopiatul C?l?ra?i.

Printre scurte reprize de interpret?ri muzicale la un pahar de vin alb, rece s-au m?rturisit tr?iri, impresii, amintiri ?i evoc?ri. S-a discutat despre lucr?rile tuturor celor prezen?i s-au f?cut comentarii ?i aprecieri referitoare la actul de crea?ie ?i efectele lui, neajunsurile creatorilor ?i cauzele ce duc la lipsa de unitate dintre scriitori ?i nu numai, dar mai ales despre efortul care ne une?te ?i ne dovede?te c? nimic din tot ceea ce facem nu este n zadar.

Toate cele petrecute au transformat dup?-amiaza de 16 august 2013 ntr-una a prieteniei, a bucuriei de a fi cu to?ii mici actori pe o scen? a literaturii care ?i dore?te ct mai mul?i sus?in?tori, ca odinioar?, cnd se punea pre? pe actul artistic ?i nu pe cancan, blci ?i denigrare.

Felicit?ri poetului Toma Marin pentru reu?ita acestui concurs literar dar ?i mul?umiri pentru invita?ia de a fi al?turi de el ?i de ceilal?i poe?i ?i prozatori, unii cu experien??, al?ii afla?i la nceput de drum literar, dar cu to?ii chema?i ?i aduna?i de acelea?i preocup?ri deosebite: bucuria scrisului ?i pl?cerea lecturii.

Gabriel Dragnea

27 august 2013

 

La mijlocul lunii martie, n ziua a 14-a, la Biblioteca Jude?ean? Dinicu Golescu din Pite?ti a avut loc lansarea c?r?ii 27 DIALOGURI – Construc?ii incomplete a scriitorului ?i publicistului Gabriel Dragnea, lucrare ap?rut? la Ed. Tiparg.

n prezen?a a aproximativ 40 de persoane au vorbit despre lucrare ?i autor Adrian S?m?rescu (editorul lucr?rii), Denisa Popescu (poet?, membr? a Uniunii Scriitorilor din Romnia ?i gazd? a evenimentului) poe?ii Alexandra Firi?? (membr? a Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici), Alexandru Ghi?? ?i publicistul Gheorghe Mohor.

n cuvntul din deschiderea lans?rii, gazda evenimentului, poeta Denisa Popescu a f?cut o scurt? introducere subliniind realiz?rile editoriale ale autorului, colabor?rile acestuia cu numeroase reviste culturale din ?ar?, dar ?i despre c?r?ile n preg?tire ale lui Gabriel Dragnea. Cele 27 de dialoguri au meritul de a-i oferi cititorului de ast?zi, tot timpul pe fug? ?i tot mai superficial, o schi?? de portret a Romniei gnditoare, sim?itoare ?i att de natural?, prin vocile ei cu rezonan?? cultural? a declarat poeta Denisa Popescu. Editorul Adrian S?m?rescu a subliniat dorin?a arz?toare a autorului de a reu?i s?-?i vad? ie?it? de sub tipar o lucrare de calitate amintindu-?i de cerin?ele autorului, specifica?iile dese ale acestuia dovedindu-se un bun cunosc?tor al fenomenului tipografic ?i editorial. Unul dintre invita?ii lans?rii, poetul Alexandru Ghi?? a spus, printre altele, urm?toarele: Visuri, aspira?ii, viziuni estetice, filosofii de via?? se desprind distinct datorit? ingeniozit??ii ?i delicate?ii celui care pune ntreb?ri subtile, dar pline de farmec ?i elegan?? (nu de pu?ine ori ndr?zne?e) ob?innd r?spunsuri pe m?sur?. Acesta a continuat spunnd: Cum s? nu te strneasc? ?i s? nu te invite la introspec?ii personale aceast? carte, odat? ce autorul ei le-a surprins ?i zugr?vit cu minu?iozitate de artizan n 27 de hai s? le spunem tablori suflete?ti, vii, palpitnde seve, iradiind frumuse?e, creativitate ?i, nu n ultimul rnd, speran??. Speran?a c?, oriunde ?i oricnd, spiritul creator va d?inui n pofida tuturor opreli?tilor puse de tic?lo?ia ignorant? ?i obtuz? n calea sa ?i c?, odat? desc?tu?at el va continua s? scrie cu majuscule pe cerul schimb?tor al vremurilor istoria Omului. Alexandra Firi?? cunoscndu-l pe autor de aproape 15 ani i descrie lucrarea astfel: Cele 27 de interviuri cu 27 de personalit??i sunt de fapt 27 de c?r?mizi din zidul istoric al culturii na?iei romne?ti; sunt 27 de confesiuni care au nt?rit sistemul de principii ?i valori ale autorului ?i pe care ni le aduce la rndu-i n aten?ie dezv?luind aspecte esen?iale, modele, caractere, recomand?ri. Avnd un domeniu comun de activitate cu autorul, publicistica, Gheorghe Mohor a ?inut s? aminteasc? de rigorile jurnalistice, seriozitatea, dar mai ales principiile, caracterul care fac dintr-un gazetar unul credibil ?i valoros. ?i acesta a f?cut o scurt? radiografie a activit??ii publicistice a lui Gabriel Dragnea sco?ndu-i n eviden?? reu?itele prin talent ?i perseveren??. Finalul i-a apar?inut autorului: Prin natura meseriei de ziarist, am avut ocazia, dar mai ales bucuria de a cunoa?te personal oameni extraordinari, adev?rate exemple de ambi?ie, dorin?? ?i talent. n dou? cuvinte: valori incontestabile. Aceasta este perioada cea mai frumoas? ?i plin? de amintiri memorabile. Sunt clipe care nu ?i doresc repetabilitatea. Sunt unice. Autorul a ?inut s? precizeze c? aceast? carte se dore?te a fi un semn de respect pentru to?i cei prezen?i n aceste file, dar ?i un omagiu pentru personalit??ile care nu mai sunt printre noi. Evenimentul s-a ncheiat cu o sesiune de autografe ?i fotografii realizate n incinta Bibliotecii Jude?ene Dinicu Golecu din Pite?i, un adev?rat palat al culturii prin arhitectura modern? surprinz?toare, atmosfera deosebit de primitoare ?i farmecul ei aparte, aproape misterios.

Dintr-odat? mul?imea s-a potolit.
Strig?tele lor se auzeau pn? n
Cetatea ngerilor aglomerat? de
Con?tiin?ele nc?rcate ale oamenilor
Care ?i-au alungat privirile
Senine. Ele desenau
Cerul n serile de var?.
Mul?imea ?i r?t?cise glasul
n jocul de lumini ?i umbre
Ale coloanei a ?aptea,
Ridicat? din cenu?a vechiului
Turn al dorin?elor nc?tu?ate
Ce mblnzea noaptea r?stignind
?oaptele celor mira?i n
Necunoscutul clipei de t?cere.
Este singurul ora? care, nc?
Mai venereaz? stelele stropind
Cu lacrimi urmele pa?ilor
Copiilor n?scu?i n rug?ciune
Sub neobosita veghe a b?trnilor
Uita?i ?i nfrigura?i n amintiri,
n trecut, n glasul putreg?it de
T?cere, amor?it de cuvinte nerostite.
Acesta este ora?ul n care am fost
C?l?tor, so? ?i amant, poet
?i nso?itor spre Lumin?,
Vnz?tor de dileme ?i prin?
n suburbiile visului liber.
Acesta este ora?ul n care am
Adormit ostenit tot a?teptnd
S? se ns?n?to?easc? ngerii.

Hot?rt ?i nelini?tit ca o
ploaie de prim?var?,
am pedalat pe bicicleta
copil?riei, veche ?i ruginit?,
obosit? de drum ?i de clipe
n ora?ul de tain? ?i dor: Ruga.
Mergeam ncordat pe alei
n zgomot de lacrimi trimise
spre cer, ofrand? ?i dorin??.
Lumn?ri la ferestre
mul?umeau nop?ii,
lng? colaci cu iz de
smerenie ?i spa?iu sacru.
Umbre ale privirilor
dezn?d?jduite se ridicau
deasupra bisericii nchise,
ca ntr-un dans al iert?rii.
ncol?it de tulburare,
amor?it, nc?tu?at de
teama necunoscutului
mpingeam bicicleta
spre marginea ora?ului,
hr?nit cu suspin ?i rug?ciune.
Doar eu sunt
pe alei, printre cl?diri
c?utnd r?spunsuri dincolo de
zidurile condamnate la t?cere.
ntorcndu-mi privirea
am nceput s? tremur
zmbind. Plou?.
Lumn?rile s-au stins brusc
sub seme?ia coloanei a ?asea.
E duminic? ?i clopotele bat.
M-am trezit devreme.
L?crimez cu optimism.
Sufletul ?i serbeaz?
rena?terea.

Dincolo de aceste dou? coordonate fundamentale care au contribuit la construirea edificiului literar de care beneficiem ast?zi, consider important? sublinierea aspectului de autoinstruire ?i completare n plan spiritual ?i intelectual ale omului Istrati.
O imagine polisemantic? ni se dezv?luie n scrisoarea lui Istrati c?tre Romain Rolland, din 20 august 1919, ?i anume momentul ntlnirii cu viitorul s?u prieten Mihail Mihailovici Kazanski. ntlnirea din brut?ria pr?p?dit?, murdar? ?i slinoas? avea s?-i ofere mai trziu o prietenie plin? de peripe?ii, dar ?i o via?? conturat? n spiritul vagabondajului. Mihail avea s? fie c?l?uza unui spirit care urma s? se trezeasc? din amor?eal?.
Pe gulerul hainei sale, doi p?duchi se plimbau agale, iar n mini ?inea o carte fran?uzeasc?. Ce bizar! Ce ciudat? imagine, incredibil de asem?n?toare cu aceea care urma s? se contureze. Panait Istrati, hamalul socialist din portul Br?ilei, n?scut ?i crescut ntr-o societate mizer?, ntr-un spa?iu nchis avea s? devin? dezr?d?cinatul vagabond al lumii, purt?tor al treselor intelectualit??ii fran?uze?ti.
Pe tot parcursul vie?ii sale, Panait Istrati a tr?it sub zodia revoltei interioare, din dorin?a de a se descoperi pe deplin ntr-un orizont f?r? perspective. Om al instinctului, consider? soarta parte integrat? n inima fiec?ruia. A?a e soarta mea. ?i soarta e n inima noastr?. Suntem mari sau mici sau mediocrii, prin inima noastr?, c?reia ne supunem orbe?te. Ea ne duce ?i la bine ?i la r?u. Unde m? va duce a mea? Cine poate ?tii? (…) A? vrea s? fiu de folos omenirii acesteia care sufer?, din vina ei, datorit? egoismului ei. Dar gndul meu se neac? n propria mea mizerie. Dar nu moare omul de foame…A? fi total nefericit dac?, chiar dac? a? mnca numai pui frip?i, a? fi nevoit s? tr?iesc c?lcndu-mi pe suflet…
F?r? a c?lca pe drumul compromisurilor flagrante, Panait Istrati s-a nscris pe tabelul concuren?ilor ce pun pariu cu via?a.
Neacceptnd destinul comun celor de aceea?i condi?ie social? cu a lui, nu-?i refuz? nimic din ceea ce-i pofte?te inima. Pentru el, fuga, sau mai bine zis nestatornicia este rezultatul nemul?umirii pe care i-o ofer? spa?iul ?i clipa. Nonconformist, Panait Istrati nu este omul pendul?rilor, al indeciziilor, ci omul care tr?ie?te momentul indiferent de conjunctur?: sunt zece zile de cnd m-am ntors la Paris ?i cu toate c? oamenii stimabili nu contenesc s? m? felicite, (n urma apari?iei Chirei Chiralina, n.a.) eu nu ncetez ca n fiecare zi, de cte zece ori, s? urc pe o schel? de opt metri pentru a spoi zidurile Liceului St. Louis, din B-dul Saint-Michel 44, totul pentru 32 de franci ?i 50 centime, ?i asta f?r? ca tovar??ii mei de lucru s? se ndoiasc? de dubla mea piele.
De ce datorie moral??
De?i ar putea s? sune retoric? ntrebarea, sunt dou? aspecte ale acestei datorii morale, ca fe?ele aceleia?i monede. Primul aspect este legat de nedreptatea s?vr?it? voluntar de politic asupra societ??ii sugrumate, al?turi de care ?i pentru care Panait Istrati lupt? dorindu-se a fi ceasul de?tept?tor al masei amor?ite. Al doilea aspect este datoria moral? fa?? de glasul de la Villeneuve?, care l-a impresionat pe Istrati cu accentul s?u deosebit: atunci cnd ai ceva de spus ?i darul de a exprima, renun?area este o crim?, iar lenea o ru?ine?.

Tematica publicisticii lui Panait Istrati (scurt fragment)

A?a mi-a fost mie dat, s? m? ntorc cu fa?a c?tre toate punctele cardinale. Dar nu din interes. Ci numai ca con?tiin?a mea s? nu-mi spun? vreodat? c? a? fi refuzat, de-a lungul vie?ii mele, s?-mi plec urechea spre orice glas de dezn?dejde ar fi venit ?i din orice direc?ie l-ar fi adus vntul. E inutil s? adaog c? la mine con?tiin?a e inima. Adic? ceva cald. Poate prea cald.?
Fie c? acest strig?t de dezn?dejde se reg?se?te n articole de esen?? politic? sau economico-social?, n evoc?ri, figura central? r?mne omul. Omul, destinatar, colec?ionar f?r? voie al tuturor nedrept??ilor care se r?sfrng asupra lui.
Iar el, Istrati, cu con?tiin?a febril?, asemeni inimii lui s-a dedicat scrisului spernd cu o naivitate dezarmant? n ceva mai bun, mai omenesc.
C?ci nu e oare mai demn, mai s?n?tos suflete?te, s? lup?i pentru un drept, dect s? pleci capul n fa?a tlharului atotputernic ie?it din urna electoral?, dndu-i astfel s? n?eleag? c? dreptul t?u la via?? ar fi discutabil? ?

Spiritualitate ?i cultur?

Una din condi?iile de c?petenie pentru ca arta s? aib? putere moralizatoare ?i educatoare…este moralitatea artistului nsu?i, n?l?imea moral?, intelectual?, ideal? la care a ajuns el, spunea C.D. Gherea.
Nu putem s? afirm?m noi care este gradul intelectual al scriitorului, cum nu putem, de altfel, s? ?tim m?sura moralit??ii lui. Dar, ?tim c? a dat opere care, n negura vremii se vor vedea al?turi de crea?iile definitorii ale marilor scriitori romni.
Tind s? cred c? nu doar c?iva, printre care m? num?r, cred n existen?a peste veacuri a operei istratiene. Cu ct deschid mai multe por?i ale c?r?ilor scrise de el, cu ct p?trund mai mult n tainele crea?iei lui, cu att descop?r spre surprinderea mea parfumul limbii romne pe straie frantuze?ti .
Dac? nu s-a apucat mai devreme de scris, motivul este, probabil, chiar cel afirmat n reflec?iile sale din orele de singur?tate: teama de mediocritate. Dar, iat? c? vine perioada anului 1932, an care va ocupa un loc semnificativ n monografiile despre via?a ?i opera istratian?, prin conferin?a Artele ?i umanitatea de azi, cu care Panait Istrati organizase un turneu la Viena ?i apoi n ora?ele din Germania.
Propunndu-?i o confruntare sub semnul romantismului, a artei ?i a secolului s?u ?, prin Artele ?i umanitatea de azi se contura ideea conform c?reia via?a spuiritual?, cu nenum?ratele ei fe?e este aceea care ne domin? existen?a. De la idolatria cea mai stupid?, pn? la credin?ele cele mai nalte, totul este spirit ntre oameni; aceast? via?? spiritual? e aceea care plute?te izolat?, pe deasupra timpului, n ciuda n?ruirii attor civiliza?ii.
Revista francez? La Liberte avea s? aprecieze discursul acestei conferin?e, publicnd la 9 august 1932 un comentariu cu titlul Cuvinte amare ?i juste, n care afirma c? tema abordat? este o palm? dat? epocii noastre, care ne nvioreaz? obrazul. O alt? publica?ie, L`echo d`Oran (7 august 1932) re?ine din mesajul lui Panait Istrati c? arta nu trebuie s? slujeasc?, n principal, dect luptei pentru eradicarea suferin?elor din lume. Ea nu-i un scop, ci un mijloc.?
N-a? putea explica de ce totdeauna am conceput frumuse?ile ca ni?te divinit??i menite s? fac? pe om mai bun, s? civilizeze lumea. De asemenea, niciodat? n-a s?l??luit n cugetul meu ideea de art? pentru art? sau art? pentru nimic, spunea la un moment dat Istrati. Mergnd pe ideea c? arta este cea care cl?de?te moral prin metode cultural-educative, Panait Istrati, cu aparatul s?u critic, nu poate s? nu fac? referire la capitularea artelor ?i arti?tilor, deveni?i instrumentele n minile dictatorilor din epoc?, n schimbul unei ct mai confortabile st?ri materiale.?
n cuprinsul acestui manifest de credin?? Panait Istrati scoate n eviden?? arta pentru nimic schi?nd sumar, dar concis ?i adev?rat imaginea creatorilor ei mp?r?i?i n dou? mari categorii, artistul turnului de filde? ?i artistul revolu?ionar: Ceea ce i deosebe?te e sufletul, adic? inima lor. Artistul revolu?ionar nu poate n?l?a imnuri frumuse?ii n mijlocul unei omeniri slute. El este deopotriv? de sensibil fa?? de nedreptate sau frumos, cet??ean al lumii, frate al celor asupri?i ?i, n aceea?i m?sur?, artist. Artistul revolu?ionar are, pe deasupra, sim?ul responsabilit??ii, la care-l oblig? morala talentului ?i a inteligen?ei.
Pentru a sublinia ?i mai intens rolul creatorului des?vr?it ?i dezinteresat de laudele care l-ar putea mhni peste m?sur?, Panait Istrati, n eseul-manifest Ceva mai bun, mai omenesc are o concep?ie statornic? ?i viguroas? conform c?reia cnd religiile se n?ruie ?i cnd toate doctrinele sociale se dovedesc neputincioase, singur artistul, preot al frumosului etern, mai poate reclama dreptul la direc?ia moral? a umanit??ii. ?i, cum o direc?ie moral? adev?rat? se poate trasa doar cu ajutorul artei adev?rate, lui Panait Istrati nu-i r?mnea dect speran?a n izbnda artei care cuprinde mai mult? dragoste, mai mult? puritate ?i sinceritate, ea fiind singura care nu ne n?eal? niciodat?.

Bibliografie:

1. Mihai Ungheanu, Panait Istrati ?i Kominternul, Ed. Porto-Franco, Gala?i, 1994, p.12;
2. Alexandru Oprea, Panait Istrati (dosar al vie?ii ?i al operei), Ed. Minerva, Bucure?ti, 1976, p.32;
3. Alexandru Oprea, op. cit., p.168;
4. Panait Istrati, Cruciada mea sau a noastr?, Ed. Delta Press, Cluj, 1992, p.19;
5. Idem;
6. Panait Istrati, Cruciada mea sau a noastr?, articolul Scrisoare deschis? c?tre dreapta, Ed. Delta Press, Cluj, 1992;
7. Panait Istrati, Amintiri, evoc?ri, confesiuni, Ed. Minerva, Bucure?ti, 1985, p.311;
8. Alexandru Oprea, op. cit., p.282;
9. Panait Istrati, Amintiri, evoc?ri, confesiuni, Ed. Minerva, Bucure?ti, 1985, p.489;
10. Idem, p.489;

material realizat de Gabriel Dragnea – din volumul n lucru, Publicistica lui Panait Istrati – Un jurnalist nedrept??it

ntr-un sat de munte, nu foarte departe de ora? locuia o feti?? de opt ani pe nume Miruna. Toat? lumea o iubea pentru iste?imea sa ?i pentru chipul ei frumos. Avea un p?r lung, auriu ca soarele la amiaz?. Mama il mpletea cu mare grij? ?i r?bdare n fiecare diminea??. Fundi?ele ro?ii, benti?a alb? ?i ochii ei mari, alba?tri o f?ceau pe Miruna s? arate ca o adev?rat? prin?es? de poveste. Se mbr?ca n fiecare zi cu aceea?i rochi?? alb? de m?tase, primit? n dar de ziua ei de la mama sa. Era mbr?c?mintea preferat?. Floricelele multicolore de pe rochi?? erau asemenea florilor care mbr??i?eaz? cmpiile n miezul verii sub pa?ii c?prioarelor blnde.
Era mereu nconjurat? de c?r?i cu pove?ti, dar Mirunei nu i pl?cea s? citeasc?. Cum primea cte o carte cadou o lua ?i o arunca ntr-un col? al camerei ei, ntr-o mic? bibliotec? dezordonat? sau chiar sub pat, al?turi de cteva p?pu?i stricate ?i lng? o pereche de s?nd?lu?e rupte. Erau cump?rate cu b?nu?ii ei, strn?i de cnd mersese prima dat? cu colindul la bunici ?i la vecinii din sat care o cuno?teau. Atunci avea trei ani ?i jum?tate ?i deja ?tia o mul?ime de poezii ?i cntece pe care le fredona ct era ziua de lung?. Timpul trecuse ?i Miruna, de?i avea acum opt ani ?i s?nd?lu?ele nu mai puteau fi purtate, tot nu se ndura s? le arunce.
- E timpul s? mergi la culcare, Miruna! E deja trziu ?i trebuie s? te odihne?ti.
- Dar, mam?, vreau s? mai stau, s? privesc afar? cum apar stelele.
Neavnd mul?i prieteni cu care s? vorbeasc? ?i s? se joace, n fiecare zi se plimba la marginea p?durii culegnd flori s?lbatice sau urm?rea p?s?rile zgomotoase n zborul lor dup? hran?. C?ld?ru?ele, ciubo?ica-cucului, panselu?ele ?i brum?relele erau florile care d?deau via?? camerei n care st?tea Miruna, adeseori plictisit?.
- Mam?, s? la?i lumina…
- ?tiu, draga mea. ?i voi l?sa veioza aprins?.
Mirunei i era fric? de ntuneric ?i n fiecare noapte ea, mpreun? cu iepura?ul ei de plu? adormeau cu lumina veiozei aprins?. Doar a?a se sim?ea n siguran??.
Cu doar o s?pt?mn? n urm? ea avusese un vis urt. Era sear? ?i Miruna se ntorcea de la p?dure spre cas?. Deodat? se f?cu ntuneric, c? nu mai puteai face nici m?car un pas nainte ?i, ca printr-o minune ap?ru din spatele unor brazi nal?i ?i argintii o pas?re de foc ce numaidect ?i ntinse aripile de fl?c?ri, furnd, astfel, luna ?i toate stelele de pe cer. Atunci, Miruna ncepu s? plng? ?i s? strige dup? ajutor. Doar vocea ?i mbr??i?area mamei o trezir? pe fat?, speriat? ?i cu lacrimi n ochi. De atunci, n fiecare sear?, nainte de culcare, privea cerul asigurndu-se c? nimeni nu i-a furat miile de stele, pe care le iubea de parc? toate luminau doar pentru ea.
Nu trecu mult de cnd Miruna ?i nchise ochii, obosit? de plimbarea-i obi?nuit? ?i de aerul curat ?i r?coros de munte c?, deodat?, din col?ul cu c?r?i, din biblioteca neb?gat? n seam? ap?ru o lumin? puternic? ce mngia chipul fetei, care dormea adnc ?i lini?tit.
Miruna ncepu s? viseze ceva neobi?nuit de frumos, care avea s-o apropie pentru totdeauna de lumea pove?tilor.
Mergnd printr-un labirint de flori, ncercnd s? g?seasc? ie?irea, tocmai ce-i ap?ru n fa?a ochilor un palat mare, str?lucitor, de ziceai c? este construit din razele soarelui. Dar palatul era pustiu. Nu se auzeau dect tic-tac-urile unor ceasuri vechi ?i plictisite ce atrnau pe pere?ii camerelor nelocuite de nimeni. Erau ni?te ceasuri magice. Cnd o v?zur? pe fat?, uimit? de frumuse?ea nc?perilor ?i mirat? c? nu era niciun om prin preajm?, un ceas b?trn, cu pendul? se adres? Mirunei:
- Cndva acest palat era plin de voie bun?, de muzic? ?i jocuri. Toate vie?uitoarele veneau aici s? se bucure n fiecare lun? de S?rb?toarea Pove?tilor.
- Unde e?ti, ntreb? Miruna nedumerit? de cele auzite, deoarece nu era nimeni prin apropierea ei.
- Aici sunt! Sus, pe peretele din dreapta. Nu te speria, sunt un ceas b?trn care te a?teapt? de mult? vreme.
- Pe mine?! De ce, ntreb? mirat? Miruna.
- E?ti singura care poate salva Palatul Pove?tilor. Cu fiecare zi care trece, locul acesta ?i pierde din str?lucire.
- ?i… cum a? putea eu s? v? ajut, ntreb? Miruna foarte curioas? ?i dornic? de a ajuta pe oricine la nevoie.
- Caut-o pe bufni?a n?eleapt? ?i ea ?i va explica totul.
Ie?ind din palatul plin de t?cere ?i singur?tate, numai ce ntlni pe creanga unui fag uscat o bufni?? care, neavnd altceva de f?cut, num?ra frunzele care c?deau u?or, una cte una pe p?mnt.
- Bun? ziua, tu e?ti bufni?a cea n?eleapt??, ntreb? Miruna bucuroas?.
- Da, eu sunt. Iar tu e?ti feti?a c?reia nu i plac pove?tile, spuse pas?rea cu dezam?gire n glas.
- De unde ?tii c? nu mi plac pove?tile?
Bufni?a n?eleapt? i r?spunse:
- Ai fost n palatul care ?i pierde str?lucirea?
- Da, nu este nimeni, n afar? de ceasul cel b?trn de pe peretele din camera unde se ?ineau balurile de S?rb?toarea Pove?tilor, r?spunse Miruna.
- Palatul este un loc minunat pentru to?i cei care vin s?-l vad?, complet? bufni?a.
- Dar este gol ?i lini?tea asta este mult prea trist?. Chiar ?i cnd m? plimb zilnic la marginea p?durii ntlnesc mereu p?s?ri, care se agit? n zbor dup? hran? pentru pui sau cnd ?i cur??? cuiburile. Niciodat?, p?durea nu a fost pustie ?i t?cut? ca aici.
- Dac? ?i-ar fi pl?cut s? cite?ti, ai fi ntlnit ast?zi toate personajele din c?r?ile pe care tu le arunci sub pat, f?r? s? ?i pese. Toate p?s?rile ?i animalele te-ar fi ntmpinat cu veselie ?i tot palatul t?u ar fi fost plin de muzic? ?i zmbet.
- Acesta este palatul meu?… ntreb? Miruna cu emo?ie n glas.
- Da, r?spunse bufni?a cea n?eleapt?. Fiecare copil, ca tine are un palat al lui, dar niciunul nu arat? att de posomort ?i nengrijit ca al t?u.
- ?i toate c?r?ile mele, pe care le am acas?…
- Da, Miruna. n c?r?ile tale stau toate pove?tile lumii, gndurile bune, personaje fermec?toare, care vor s? locuiasc? n palatul t?u. Este palatul copil?riei tale, o copil?rie cu jocuri ?i zmbete ?i foarte mul?i prieteni.
- ?i va fi iar muzic? n acest palat?, izbucni Miruna cu mult entuziasm.
- Da, i r?spunse b?trna bufni?? n?eleapt?. Chiar ?i cnd vei cre?te ?i vei deveni un om mare, ca p?rin?ii t?i, vei avea muzica dorului ?i toate zmbetele de copil n suflet. Totul va fi o amintire vie, pe care o vei p?stra ve?nic cu lacrimi n ochi.
F?cnd c?iva pa?i napoi, se ntoarse brusc ?i porni pe drumul pe care venise. P??ea gr?bit? spre labirintul de flori, care o priveau cu bucurie, dansnd cu speran?? n vntul care adia prietenos peste codi?ele aurii ?i mpletite ale Mirunei.
Lumina, care ap?ruse din col?ul cu c?r?i din camera feti?ei, disp?ruse, l?sndu-se s? se vad? aceea?i mic? bibliotec? r?v??it?, cu c?r?i neb?gate n seam?.
Afar? ncepu s? se lumineze ?i vr?biu?ele, al?turi de porumbei d?deau startul unei noi zile, care se anun?a plin? de veselie. n pragul camerei ap?ru mama Mirunei. Se aplec? deasupra patului unde dormea micu?a ?i o s?rut? pe frunte. Sim?ind c?ldura mamei, Miruna se trezi cu o mare bucurie n suflet ?i cu un zmbet, care rar l puteai vedea pe chipul fetei, adesea plictisit?.
- Bun? diminea?a, Miruna!
- S?rut mna, mam?, spuse fata dornic? s? nceap? ziua ct mai repede. Dup? ce m? sp?l pe ochi ?i m?nnc micul dejun vreau s? m? la?i s?-mi fac singur? curat n camer? ?i s? mi aranjez c?r?ile, spunea Miruna foarte hot?rt?, spre mirarea mamei, care nu n?elegea ce se petrece. Ast?zi nu merg la marginea p?durii nainte de prnz. M? voi apuca de citit din c?r?ile pe care le-am primit. Ele m? ajut? s? p?strez bucuria ?i speran?a n Palatul Copil?riei.
Mama fetei, n?elegnd c? Miruna avusese un vis deosebit, o mbr??i?? ?i o s?rut? nc? o dat? pe frunte.
De atunci, Mirunei nu i mai era fric? de ntuneric ?i a?tepta seara cu o mare ner?bdare. Noaptea i oferea cele mai frumoase vise n care ea, Miruna era Prin?esa din Palatul Pove?tilor.

Gabriel Dragnea

Voi, oameni de z?pad?

De ce attea ntreb?ri
C? nu am fost, c? nu mai sunt
?i-attea gnduri au urm?ri
n paradisul muribund?

C? nu mai sunt ce-am vrut s? fiu
ndestulat cu ndoial?,
Priviri ce l?crimau pustiu
?i-un gol ce nu-l mai pun la socoteal??

De unde vin attea ntreb?ri?
Cuvintele-mi r?mn paralizate-n glas;
R?spunsul crud e pleav? pe c?r?ri
Zb?tndu-se agonic sub fiecare pas.

C? nu am fost, c? nu mai sunt
Secunde desenate n p?cat?
C? nu r?spund chem?rii p?rului c?runt
Pe sufletu-mi mereu resuscitat?

Din a cui via?? s? v? dau r?spuns
Avidul ego , hd s?-l mul?umeasc??
Am doar ispite necate-n plns,
Trzii speran?e ce nu vor s?-mi pl?teasc?.

De ce s? m? dezbrac de tain?
?i trupul vl?guit s? nu miroas-a Rai?
Nen?elegerea e singura mea hain?
Cu c?ptu?eli de vin?, de iarn?-n luna mai.

Azi, ca ?i ieri, cu visul sugrumat
Purtat n pa?i de vals, pe bra?e de tenebr?
Am vrut s? cnt ?i m-a?i mpiedicat
Voi, oameni de z?pad? dezghe?a?i de febr?.

l priveam ?i vedeam n fa?a mea un metru ?i un pic de lumin?. Ochii lui cntau bucuria copil?riei. Minile lui mbr??i?au tinere?ea cea mai pur? ?i cea mai nevinovat?. Zmbetul lui alunga cel mai nsingurat gnd ?i f?cea s? se risipeasc? orice urm? de pas pierdut. ?i am plns. El nu a n?eles, nici m?car o clip?, n?elesul acelor pic?turi s?rate pe obraz . Atingndu-l m-a ntrebat de ce este ud ?i, pentru un moment nu am ?tiut ce s? i r?spund. Pentru o secund? am t?cut. Lacrimile s-au transformat n t?cere. Eram fericit ?i n-am ?tiut cum s? i-o spun. Pentru prima dat?, logica ?i tot plauzibilul s-au predat n fa?a unui copil de trei ani ?i jum?tate. Copilul meu. Toate r?spunsurile mele s-au ascuns n spatele unui obraz invadat de lacrimi. Toat? energia lui din mi?c?ri, din gesturi , din glasul mbietor ca o ploaie r?coroas? de var? peste tei nflori?i, parc? invoca fericirea. Dar fericirea, demult, ?i g?sise ad?post n privirea ?i n inima lui. Acum, nu mai plng.

Totul a nceput ntr-o sear? geroas? de iarn?, ntr-un sat lini?tit unde doar p?s?rile cerului, libere ?i nestingherite cereau zgomotos pe la cte o fereastr? mici firimituri de pine. Noaptea, n m?re?ia ei, paznic al tainelor ?i martor al iubirii cntate de poe?i veghea la siguran?a muzelor dornice s? zburde printre linii melodice ?i poezie.
n acea sear?, ntr-o cas? ??r?neasc? simpl?, unde doar focul sobei frem?ta ?i ofta adnc a ner?bdare se n?scu un b?ie?el cu ochii-i de lumin? ?i chipul asem?n?tor suspinului adnc. Privirea lui putea dezghe?a suflete dar, totu?i, ascundea o mare suferin??.
n urm? cu foarte mul?i ani, Marea Carte a Destinelor descria n am?nunt via?a unui om, dar f?r? a i se preciza numele. n Carte i se spunea tn?rul cu nume mare. Mai st?tea scris c?, nu va cunoa?te dragostea adev?rat? dect pentru pu?in? vreme ?i nu mic? va fi tr?darea a?a-zi?ilor prieteni. Va fi neclintit n fa?a principiilor, nu se va dezice de ele iar, spiritul crncen, devotat drept??ii, i va aduce doar necazuri din partea celor care pun mai presus politicul, interesul personal dect omenia ?i bunul sim?. Acest copil, n?scut n atta lini?te, unde doar n pustietate mai g?se?ti, acest viitor tn?r cu nume mare avea s? ofere bucurie nem?rginit? multor genera?ii, cntnd universul ?i romantismul naturii lui.
Doi ngeri i-au fost al?turi la na?tere ?i amndoi au tr?it sentimentul am?r?ciunii la vederea destinului s?u.
- Vom putea, oare, s?-i oferim ceva ca r?splat? pentru dreptatea ?i dragostea lui fa?? de oameni, ntreb? unul dintre ngeri.
- Nu, r?spunse cel?lalt nger. Dumnezeu i-a dat harul de a-?i apropia muzele ?i, astfel, s? aib?, suflete?te, al?turi de el, oameni minuna?i din toate genera?iile care l vor urma. ?i, abia ce rosti ngerul ultimele sale cuvinte ?i camera n care se afla copilul se mbr?c? n miresme de p?dure tn?r?, de nuferi proasp?t nflori?i ?i arome de flori de tei. Niciodat? iarna nu oferise p?mntului atta alb ?i nici cerul stele-ochi limpezi pentru luminarea c?r?rilor ?i aleilor c?lcate de ndr?gosti?i. Ape tulburi se limpezir? deodat? ?i toate p?s?rile cerului ncepur? s? cnte n cor 39 de versuri de slav? ?i m?rire, bucurie ?i ncntare, un ceresc recital pentru viitorul tn?r cu nume mare, Mihai Eminescu.

11 ianuarie 2012

Ce facem cu amintirile noastre, cu zmbetele ?i lacrimile pe care le irosim uneori pentru cine nu trebuie? Ce facem cu gndurile ce ne ndeamn? s? oferim mbr??i??ri, cu minutele de t?cere n care doar privirile vorbesc ?i ?i doresc o mngiere? Ce facem cu dorul pe care l purt?m ca o povar?, pe drumul n care pa?ii nu mai au r?bdare s? ntlneasc? pe acel CINEVA, care st? cu spatele? Ce facem cu timpul pierdut, b?tnd la o u?? care nu se va deschide NICIODAT??
Cnd vom putea s? ne odihnim sufletul care vrea s? zboare ?i nu exist? NIMENI care s?-i mprumute aripi? n care gar? ndep?rtat? s? a?tept?m trenul care s? ne duc? acolo unde lacrima nseamn? fericire, zmbetul e speran?? ?i mbr??i?area un sprijin ?
Mine va ap?rea n ziarul celor dobor?i de vise ?i speran?e de?arte un anun? n care va scrie doar att: AM OBOSIT. l va citi CINEVA?

Older Posts »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X